\
Content Image
Zmiany w przepisach ruchu drogowego 7 listopada 2019

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym z 7 listopada 2019 roku

Policja, ustawodawca oraz komisja prawa stale pracuje nad udoskonaleniem przepisów drogowych tak aby zaniżyć ilość wypadków które każdego dnia zmniejszają populację zdrowych Polaków, którzy tracą życie podczas kolizji drogowych. Tym razem 7 listopada 2019 roku wprowadzono zmiany przy pomocy rozporządzenia, które zmienia zasady kontroli drogowych. Jest to ważne z tej uwagi iż nieprawidłowe zachowanie może skutkować nałożeniem dość wysokiej kary w wymiarze 500 zł w formie mandatu.

 

Ciekawostką jest że wprowadzenie nowych przepisów weszło w życie między dwoma długimi weekendami. Tuż po akcji Znicz oraz tuż przed akcją Listopadowy weekend. Może tutaj chodzić o porównanie statystyk z kontroli. Chociaż te dwa weekendy mają inne cechy i porównanie ich może być bardzo trudne.

 

Prawodawca postanowił ułatwić pracę policji i umożliwił funkcjonariuszom nakładanie mandatów na kierujących za dość błahe przewinienia jak na przykład, brak obu rąk na kierownicy podczas kontroli drogowej oraz za sięgnięcie do wewnętrznej kieszeni naszej marynarki lub płaszcza. Również niepotrzebna dyskusja z funkcjonariuszem może skutkować kolejnym mandatem. Tutaj widać dość jasno że kierujący zatrzymany do rutynowej kontroli bez przewinienia za swój styl jazdy może otrzymać dość pokaźną karę za niestosowanie się do nowych zasad podczas kontroli. Kierowco pamiętaj od 7 listopada 2019 roku, gdy zostaniesz zatrzymany do kontroli drogowej, nie wyłączaj silnika swojego samochodu, czekaj na swoim miejscu aż policjant podejdzie do pojazdu. Podczas odpowiadania na pytania zadawane podczas kontroli, trzymaj obie ręce na kierownicy. Od 1 stycznia 2020 roku, będziesz też musiał udostępnić możliwość spisania stanu licznika w celu uzupełnienia tej informacji w CEPiK przez funkcjonariuszy.

 

Do kontroli drogowej od 7 listopada 2019 roku może zatrzymać kierującego dowolne służby. Od policji zaczynając przez Inspekcję Transportu Drogowego po Żandarmerię Wojskową, Straż Miejską, Straż Gminną oraz Straż Graniczną a nawet Straż Leśną czy Straż Parkową. Wszystkie te służby będą miały od 1 stycznia 2020 roku obowiązek spisywania stanu licznika przebiegu pojazdu i uzupełnianie tej informacji w CEPiK.

Menu